En del af Odsherred Kommune
Centerråd

Der er etableret et centerråd på Plejecenter Bakkegården

Centerrådet har til formål at fungere som et forum for dialog mellem kommunen – brugerne – pårørende om deres hverdagsliv, udvikling og ideer. Centerrådet består af tre til fem beboere, pårørende eller brugere og frivillig ved centret. Der er to personalerepræsentanter, en repræsentant fra ældrerådet samt en lederrepræsentant.

Rådet vælges ved valg en gang årligt og består pr. 1. november 2014 af følgende:

Tilknytning Navn Telefon Mail
Formand Helle Madsen 59 65 23 36 / 21 46 59 09 hsm@sol.dk
Næstformand Jens Lundgaard 22 14 65 16 soehusvej12@gmail.com
Kostrådet Nelly Mæhle 20 30 11 46  
Ingers Fond Ulla Skov 46 35 13 33 / 26 98 33 19 jensskov@live.dk
Pårørende Bodil Juel Jensen 59 65 65 87 / 52 30 05 86 bodiljj@hotmail.dk
Personale Bakkely Britta Christiansen 59 66 53 48 brch@odsherred.dk
Personale Bakkegården Nina Rosenberg Holm 59 66 53 47 nirho@odsherred.dk
Plejecenterleder Stine Thougaard 29 13 56 15 stith@odsherred.dk