En del af Odsherred Kommune
Historie
Det første spadestik ved tilbygning i 2011

Plejecentret Bakkegården blev indviet i 1978

Plejecentret blev bygget som et fælleskommunalt plejehjem af det daværende Svinninge og Dragsholm kommune. I 2002 overtog Dragsholm Kommune Svinninge Kommunes andel, således at det nu var Dragsholm kommune, der var eneejer. 

I 2004 blev der bygget yderligere en fløj, som kaldes Bakkely. Bakkely var tidligere et demens afsnit men fungerer nu som en almindelig plejeafdeling. Bakkely er bygget af boligselskabet Vestsjællands Boligselskab, kaldet VAB. 

I sommeren 2011 blev de første spadestik taget til en nybygning samt en renovering af de ældre plejeboliger og fællesarealer, der var på plejecentret. Bygherre på projektet var denne gang også VAB.

I juni 2012 tog vi den nye del af Bakkegården i brug.

Bakkegårdens nye tilbygning rummer 16 nye plejeboliger samt fællesareal. Fra juni 2012 og frem til sommeren 2013 blev den gamle del af Bakkegården renoveret. I renoverings perioden var der lukket for henholdsvis den ene og anden fløj af Bakkegården.

August 2013 blev der holdt åbent hus. Alle på Bakkegården var glade for at renoveringsperioden var overstået og at hele Bakkegården kom til at fremstå lys og venlig.

Bakkegården har i alt 55 plejeboliger, hvoraf et vekslende antal anvendes til aflastningsbolig.