En del af Odsherred Kommune
Hverdagen

Når du bor på et plejecenter, er det fordi du har behov for hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp

Plejen på Plejecenter Bakkegården tilrettelægges ud fra dine ønsker og færdigheder. Der arbejdes ud fra ønsket om at udbygge eller bevare færdigheder samt lindrende behandling. Du får en til tre kontaktpersoner. Det er kontaktpersonernes ansvar i samarbejde med dig at planlægge hverdagen og den tildelte hjælp.

Giver du tilladelse, uarbejdes der er en døgnrytmeplan, som beskriver de aftaler, der er indgået mellem dig og kontaktpersonerne. Denne døgnrytmeplan er medvirkende til, at der skabes kontinuitet og tryghed i din hverdag. 

Der er tilbud om at deltage i fx fællesspisning, fælles hygge og at se tv sammen med andre beboere. Du bestemmer selv, hvad du har lyst til at deltage i.