En del af Odsherred Kommune
Informationer fra A til Å
wellnessområde

Vi har samlet en del informationer i fra A-Å

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Æ - Ø - Å

A

Adresseændring

Når du flytter ind på plejecentret, skal du huske at melde adresseændring. Du modtager herefter et nyt sundhedskort.

B

Besøg

Du bor i eget hjem og kan modtage besøg hele døgnet. Der henstilles dog til, at der tages hensyn til andre borgere. Hovedindgangen låses i løbet af eftermiddagen/aftenen. Er døren låst, bedes man ringe til personalet, som åbner døren.

Blodprøver

Egen læge kan ordinere blodprøver. Der er mulighed for, at der kan tages blodprøver på plejecentret, da der en gang om ugen kommer en laborant. Nogle læger foretrækker selv at tage prøverne. 

Brand

Alle boliger har installeret en brandalarm. Alarmen registrerer uregelmæssigheder ved hjælp af røg og varmemeldere. Registrering går automatisk til personalet og brandvæsnet. 

I tilfælde af brand i lejligheden: 

  • forlad lejligheden, hvis det er muligt og luk døren
  • afvent instruks fra personalet og brandvæsnet

I tilfælde af brand andre steder:

  • bliv i lejligheden 
  • afvent instruks fra personalet og brandvæsen 

F

Fodpleje

Der kommer fodterapeuter på besøg. Du har mulighed for at blive tilknyttet disse besøg. Personalet er behjælpeligt med dette. Fodterapeuterne er selvstændige, og der opkræves betaling pr. gang. Du er velkommen til selv at indgå aftaler. 

Forsikring

Der anbefales at tegne en ansvarsforsikring i tilfælde af erstatningsansvar, da plejecenteret ikke har erstatningsansvar. 

Frisør

Du er velkommen til selv at indgå egne aftaler med egen frisør eller andre mobile frisører, - således at klipning kan foregå på egen stue. 

Frivillig

Der er heldigvis mange, der gerne vil lave frivilligt arbejde på plejecentret. Opgaver som frivillig kan være:

  • at hjælpe og arrangere ved udflugter
  • hjælpe, arrangere og støtte ved arrangementer
  • stå for arrangementer som gåture, læsecaféer, bankospil, it-undervisning med mere

Du kan læse mere i folderen Frivillig på plejecentre

Fysioterapi

Det er muligt at blive visiteret til fysioterapi. Kontakt egen læge. Du kan også selv købe fysioterapi, spørg personalet for vejledning. 

G

Gudstjeneste

Datoer for gudstjenester ses på infotavle/vindue.

H

Husdyr

Der er ikke muligt at holde husdyr på plejecentret. Er der besøg af husdyr henstilles det til, at besøget foregår i egen lejlighed. Personalet skal kunne varetage plejen uden at være generet af det besøgende dyr. Personalet varetager ikke luftning og pasning af husdyr.

I

Indboforsikring

Plejecentret har ingen indboforsikring for beboerne. Vi anbefaler, at du kontakter sit forsikringsselskab. 

Indkøb 

Personalet kan ikke være behjælpeligt med indkøb. 

Toiletsager kan bestilles gennem apoteket, hvilket personalet er behjælpelig med. 

Tøjindkøb forventes varetaget af pårørende. Der er tøjsalg på plejecentret et par gange om året, eller efter behov. Se opslag på infotavle.. 

Plejecentret har samarbejde med en lokal SPAR Købmand. Vi forventer grundet COVID-19 at den åbner igen efter sommerferien.

Information

Der er ophængt opslagstavler på gangene og ved kontoret. Her hænges generel information op. 

I cafeteriet er der en opslagstavle med månedens menuplan. 

Enkelte informationer omdeles til hver enkelt beboer. 

K

 

L

Læge

Ved flytning er det muligt at beholde egen læge. Vær dog opmærksom på at din egen læge kan have en bestemmelse vedr. afstanden. Ønsker du at skifte læge, forventes det, at pårørende varetager denne opgave. 

Ved lægebesøg eller aflevering af prøver til lægen forventer vi at pårørende er behjælpelige. 

M

Medicin

Plejecentret har intet fælles medicinskab, og har derved ikke adgang til et fælles lager af medicin. Al medicin er personlig.

Ved indflytningen til plejecentret vil du automatisk blive tilknyttet til FMK (Fælles Medicin Kort). Det er en elektronisk tilknytning, hvorpå lægens medicinordinationer vil fremgå. Dette er for at hindre fejl. Medicin opbevares hos borgerne. Plejepersonalet er certificeret til at benytte FMK.

Ønsker personalet medicin låst inde af forskellige årsager, vil personalet indhente tilladelse til dette.

Møbler

Det er kun plejecentrets aflastningsstuer, der er møbleret.

Plejecentret har ikke mulighed for at opbevare personlige møbler. 

N

Nødkald

Du visiteres til nødkald. Spørg eventuelt personalet.

P

Penge og værdigenstande

Det anbefales, at penge og værdigenstande opbevares aflåst. 

Plejecentret kan ikke påtage sig ansvaret for penge og værdigenstande. Forsvinder der ting, er det op til dig og dine pårørende, hvorvidt sagen skal politianmeldes. 

Plejehjemslæge

En læge fra Lægehuset i Fårevejle kommer hver anden uge og tilser dig, hvis du er tilmeldt plejehjemslægeordningen og har brug og behov for det.

Post

Der kan sendes post fra plejecentrets kontor. Du skal selv frankere brevene. Der kan sendes post fra kontoret mandag til og med torsdag. Send posten i god tid, da det ikke kan garanteres, at der er daglig aflevering til postvæsnet. 

Der modtages post dagligt på plejecentret. Posten sorteres på kontoret. Posten omdeles til den enkelte beboer og lægges i blå/rød postmappe på stuen.. 

R

Reklamer

Er du ikke interesseret i reklamer, så afmeld dem venligst på posthuset. 

Reparation af hjælpemidler

Reparation af hjælpemidler foretages af hjælpemiddeldepotet i Odsherred Kommune. Der er en særlige regel om, at du selv skal sørge for en lapning om året (på hvert hjul) af fx rollator og kørestol. Herefter kan hjælpemiddeldepotet være behjælpelig med lapning. 

Rygning

Plejecentret er røgfrit på alle fællesarealer. Der er op til dig selv, om der må ryges i lejligheden, dog er aflastningslejligheden røgfri. 

Ryges der i lejligheden, skal døren til fællesarealet være lukket og der skal efterfølgende luftes ud. Personalet må ikke udsættes for passiv rygning. Vi anbefaler, at der anskaffes en luftrenser, hvor der ryges. Af hensyn til alles sikkerhed må der ikke ryges i sengen. 

T

Tandlæge/tandpleje

Du kan beholde din egen tandlæge, når du flytter på plejecenteret. 

Personalet kan ikke påtage sig opgaven med at ledsage til tandlæge. 

Der er mulighed for at blive tilknyttet omsorgstandplejen. Omsorgstandplejen kommer og udfører eftersyn og behandlinger på plejecentret. Der skal ansøges om at modtage tandpleje og der er en årlig egenbetaling som opkræves over pensionen. Personalet er behjælpelig med tilmeldingen. 

Tavshedspligt

Personalet på plejecentret har tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger til anden side, uden der er indhentet tilladelse til dette. Det betyder også, at pårørende ikke kan få oplysninger uden din viden. 

Telefon 

Det er muligt at medbringe egen telefon. Flytning af abonnement og samtaler er på egen regning. 

Tiltaleform

Det er dig som beboer, der bestemmer, om man er ”dus”eller”de's”. Personalet præsenterer sig ved fornavn. 

Tilsyn

Der føres årligt tilsyn med plejecentret. Efter tilsynet bliver der udarbejdet en tilsynsrapport. 

TV

Der er tv i fællesrummene. Har du dit eget tv, kontakt da licenskontoret for oplysninger om betaling af licens.