Vi arbejder ud fra Odsherred Kommunes definition af kerneopgaven. Som borger på Plejecenter Bakkegården tager du ansvar for eget liv og sundhed, massivt støttet og styrket af medarbejdere og et omkringliggende samfund, bestående af netværk, frivillige og organisationer. 

Derudover arbejder vi på Plejecenter Bakkegården ud fra en tanke om at ”det skal give mening for den enkelte”. Det være sig aktivitet, pleje, omsorg, kost og lignende.

Hovedindgang Forhave
Glasgangen Forhaven
Ko
Høns Bakkely
1 / 0

Hovedindgang Forhave

Seneste nyt

Nyt fra Ældrerådet - læs nyheder fra Ældrerådets arbejde

Centerråd

Om os

Vores boliger - Søg plejebolig

Aktiviteter

Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne indeholder oplysninger om kommunens serviceniveau indenfor servicelovens område

Kvalitetsstandarder er et redskab til at skabe sammenhæng mellem de politiske mål og det godkendte budget.

Kvalitetsstandarderne på ældreområdet er derfor et vigtigt redskab til at informere borgerne om, hvilken hjælp og støtte kommunen tilbyder borgerne på det generelle niveau.