Vi arbejder ud fra Odsherred Kommunes definition af kerneopgaven. Som borger på Plejecenter Bakkegården tager du ansvar for eget liv og sundhed, massivt støttet og styrket af medarbejdere og et omkringliggende samfund, bestående af netværk, frivillige og organisationer. 

Derudover arbejder vi på Plejecenter Bakkegården ud fra en tanke om at ”det skal give mening for den enkelte”. Det være sig aktivitet, pleje, omsorg, kost og lignende.

Havemøbelmiljø
Indgang Bakkegården udefra
Lejligheder udefra
1 / 0

Havemøbelmiljø

Seneste nyt

COVID-19

COVID-19 betragtes ikke længere som en samfundskritisk sygdom og alle restriktioner blev løftet pr. den 1. februar 2022.

 

Kontakt - Centerråd

Om os

Vores boliger - Søg plejebolig

Aktiviteter

Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne indeholder oplysninger om kommunens serviceniveau indenfor servicelovens område

Kvalitetsstandarder er et redskab til at skabe sammenhæng mellem de politiske mål og det godkendte budget.

Kvalitetsstandarderne på ældreområdet er derfor et vigtigt redskab til at informere borgerne om, hvilken hjælp og støtte kommunen tilbyder borgerne på det generelle niveau.

Læs mere her

Kvalitetsstandard Plejecentre Odsherred Kommune

Generel vejledning plejebolig

Generel Vejledning Hjemmepleje

Hjemmepleje, ældre- og plejebolig, daghjem og træning

Hjælpemidler - boligindretning

Tekniske hjælpemidler